Borgman Lenk klæde 1

Klæde

Lillebælt Academy, Odense, DK

Round steel bars

Completion August 2016

In cooperation with Candy Lenk
www.borgmanlenk.com

Borgman Lenk klæde 2

Borgman Lenk klæde 3

Borgman Lenk klæde 4

Borgman Lenk klæde 5